Uniwerek

WITAMY W NASZEJ PLACÓWCE!

ZNAJDZIESZ NAS W KORTOWIE

CO OFERUJEMYopiekę nad dziećmi od 1. do 3. roku życia


zajęcia uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka


wyżywienie zgodne z normami fizjologicznymi
DLACZEGO MY
Dlaczego My

Zapewniamy Maluchom jak najlepszą opiekę, spokojną i przyjazną atmosferę, w której odkrywamy Małego – Wielkiego Człowieka.

KIM JESTEŚMY
Kim jesteśmy

Miejsce tworzą ludzie i to od nich zależy bezpieczeństwo i uśmiech dzieci.

 

 

JAK PRACUJEMY
Jak pracujemy

Wspieramy proces odkrywania oraz stopniowego przejmowania inicjatywy przez dziecko. Pobudzamy samodzielność!

 

DAJEMY MALUCHOM MOŻLIWOŚĆ ODKRYWANIA ŚWIATA!

KONCEPCJA

Uniwerek Kortowo
Zadbaliśmy o profesjonalną koncepcję pracy

Założenia programu oparte są na dyskursie konstruktywistyczno-społecznym. Wiele inspiracji czerpaliśmy z Programu Zabaw FundaMentalnych oraz Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera.

Uniwerek Olsztyn
Stworzyliśmy „Uniwerek” z myślą o najpełniejszym rozwoju Maluchów

Tworzymy kameralne środowisko dostosowane do potrzeb dzieci. Dbamy o bezpieczeństwo, funkcjonalność i higienę otoczenia dzieci.

Wszystko dla Dziecka
Wspólnie działamy na rzecz dziecka

Uważamy, że kontakty z Rodzicami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Zapewniamy informacje na temat koncepcji pracy placówki, postępów dziecka i ewentualnych trudności.

Nauka przez zabawę
Wspomagamy proces uczenia się przez zabawę

Wprowadziliśmy stymulujące otoczenie: materiały i pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do podejmowania wielokierunkowej aktywności.

Dwie rączki mam - zajęcia plastyczno-techniczne

Dwie rączki mam
zajęcia plastyczno-techniczne
Muzyka dla Smyka - zajęcia muzyczno-ruchowe

Muzyka dla Smyka
zajęcia muzyczno-ruchowe
Ciszki, syczki, szumki - zajęcia logopedyczne

Ciszki, syczki, szumki
zajęcia logopedyczne
Entliczek-pentliczek - zajęcia literackie, małe formy teatralne

Entliczek-pentliczek
zajęcia literackie, małe formy teatralne
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

KONTAKT
ul. Michała Oczapowskiego 9
10-719 Olsztyn

tel. +48 532 604 007 ; +48 668 530 006
e-mail uniwerekolsztyn{małpka}gmail.com
GODZINY PRACY
7.00-16.00

 • UNIWEREK

X
Dlaczego My

Z radością pragniemy zaprosić Państwa do Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Uniwerek” dla dzieci od 1. roku życia (jeżeli rozwój psychomotoryczny dziecka na to pozwala) do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. roku życia.

Placówka powstał dzięki porozumieniu dwóch podmiotów: Stowarzyszenia Oświata – Wychowanie – Aktywizacja „SOWA” i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naszym wspólnym celem stało się stworzenie przyjaznego, kameralnego miejsca o wysokim standardzie, spełniającego potrzeby i oczekiwania Maluchów oraz Was Rodziców.


Pragniemy wspierać studentów, doktorantów oraz pracowników akademickich w profesjonalnej opiece i mądrym wychowaniu ich Pociech. Wiemy, jak trudno łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem, dlatego to szczególnie do Was kierujemy naszą ofertę.

To właśnie Wasze Pociechy mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji. Abonament miesięczny wynosi 1080 zł.

W ramach opłaty zapewniamy 5-godzinną opiekę (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówki) oraz zajęcia wychowawcze i edukacyjne.

To duża szansa dla Was Rodziców – studentów, doktorantów i pracowników akademickich, – którzy chcecie łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem.

X
Kim jesteśmy

Pracą placówki kierują dwie ambitne mamy, które same doświadczają wyzwania, jakim jest łączenie rodzicielstwa z pracą naukową: dr nauk społecznych Anna Godlewska-Zaorska oraz pedagog mgr Bernadetta Olender-Jermacz.

Jako osoby od lat związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie korzystając z zasobów Uczelni stworzyłyśmy na jej terenie miejsce opieki dla najmłodszych – „Uniwerek”.

Kadrę placówki stanowi zespół wysoce wykwalifikowanych, kreatywnych i cierpliwych opiekunek. Ciepła atmosfera, indywidulne podejście do dziecka sprawiają, że Maluchy czują się u nas dobrze.

„Uniwerek” tworzą ludzie z pasją, o wielkich sercach, dla których praca z najmłodszymi to powołanie.

X
Jak pracujemy

Zdajemy sobie sprawę, że dziecko jest cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Wskazując na jego otwartość, ciekawość świata, radość eksperymentowania i potrzebę komunikowania się z otoczeniem uwzględniliśmy zajęcia, które obejmują rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz wiele innych obszarów.

Zajęcia prowadzone są w sposób naturalny, zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci. Program zawiera bazę zabaw i gier, które dostarczają dziecku radość, ale mają również swój cel – uczą. Proponowane metody i techniki pracy zapewniają aktywny udział dzieci w nauce. Wykorzystują zabawę, ruch i dużą wrażliwość dziecka na bodźce. Przecież Maluch poznaje najbliższe otoczenie wszystkimi zmysłami! Zakładamy użycie rysunków, kart z obrazkami, plansz, plakatów. Pragniemy nauczyć dzieci słuchania i obserwacji poprzez czytanie ciekawych książek, słuchanie muzyki, słuchowisk i doświadczanie przygód. Stawiamy na swobodną, nieskrępowaną, twórczą, typową dla wieku dziecięcego zabawę.


Uważamy, że stałe czynności w rozkładzie dnia dają zarówno dziecku jak i opiekunowi poczucie bezpieczeństwa, pod warunkiem, że wypływają z naturalnego rytmu dnia, a nie sztucznych regulacji. Dlatego też dostosowujemy się do potrzeb Malucha. Uwzględniamy również potrzebę ruchu na świeżym powietrzu i kiedy to możliwe korzystamy ze sprzyjających warunków atmosferycznych. Rytm życia w placówce uwzględnia konieczność przeplatania zajęć: zajęcia o mniejszej i większej intensywności ruchu, swobodne i zaplanowane, w pomieszczeniach i na powietrzu.


 • 7.00-7.30 Kukuryku – czas zacząć
 • 7.30-8.00 Wesołe dzień dobry – schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne na dzień dobry
 • 8.00-8.30 Pląsy i podskoki – zabawy ruchowe przy muzyce
 • 8.30-9.00 Śniadanie – przygotowanie do śniadania, wspólny posiłek
 • 9.00-9.30 ABC w toalecie – przyswajanie przez dzieci nawyków higienicznych, nocnikowanie
 • 9.30-10.30 Radosny czas zabawy – zabawy swobodne według inicjatywy Maluchów
 • 10.30-11.30 Ucząc bawić, bawiąc uczyć – zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe
 • 11.30-12.00 Obiad – przygotowanie do obiadu, wspólny posiłek
 • 12.00-14.00 Sjesta – zajęcia relaksacyjne przy łagodnej muzyce, odpoczynek, drzemka
 • 14.00-14.30 Podwieczorek – przygotowanie do podwieczorku, wspólny posiłek
 • 14.30-15.30 Radosny czas zabawy – zabawy swobodne według inicjatywy Maluchów
 • 15.30-16.00 Pa, pa – do zobaczenia